Algemene Voorwaarden

v. 23.3.2020

 

ALGEMEEN

Reserveren en/of deelname aan één van de lessen of andere activiteiten betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

ABONNEMENT OF STRIPPENKAART

Beide hebben zo hun charme. Kies jij voor het financiële voordeel van een abonnement of voor meer vrijheid met een strippenkaart?

BETALINGSVOORWAARDEN ABONNEMENTEN

De Yogabarn werkt met het betaal- en boekingssysteem van Pay n Plan. Mocht je na het volgen van een proefles besluiten om je aan te melden voor een abonnement, dan verbind je je via doorlopende maandelijkse automatische incasso voor onbepaalde duur. Voor de prijs van je abonnement kan je resp. 4, 5, 6 of 8 reguliere lessen in de maand volgen volgens ons lesrooster. De weken dat er geen les is en je dus geen reguliere lessen kan volgen volgens ons lesrooster zijn de vakanties in de zomer (4 weken) en in de winter (2 weken). Deze lessen
zijn verrekend in het maandbedrag van je abonnement. Deze heb je dus niet betaald! De maandelijkse afschrijving loopt gewoon door en blijft hetzelfde.

VAKANTIES , FEESTDAGEN & ZIEKTE OF AFWEZIGHEID DOCENT

In de kerstvakantie is er geen les. In de zomervakantie (regio Midden Nederland) is er ook een periode geen les volgens het reguliere lesrooster. De precieze data van de zomerstop wordt altijd tegen die tijd gecommuniceerd. Het kan zijn dat er losse zomerworkshops georganiseerd worden, deze staan los van de abonnementen en strippenkaarten en kunnen los

aangeschaft worden. In alle andere (school)vakanties loopt het reguliere rooster gewoon door.

Op officiële feestdagen is er geen les, tenzij door de betreffende docent van Yogabarn Hoeksche Waard anders wordt aangegeven. Deze ‘losse’ feestdagen (Hemelvaart, Pasen enzvoort) waarop er geen les is, kan je eventueel op een andere dag in die week inhalen. Meld je daarvoor gerust aan via de agenda op de website of in de app.

Bij ziekte of afwezigheid van een docent zullen we altijd ons uiterste best doen voor vervanging te zorgen. Mocht dit niet lukken, kan je je altijd inplannen bij een van de andere lessen in het rooster.

Bij 2 aanmeldingen of minder behoudt Yogabarn Hoeksche Waard zich het recht voor de les te cancellen. Ook dan kun je je inplannen bij één van de andere lessen in het rooster.

 

OPZEGTERMIJN

Je meldt je altijd aan voor een periode van 6 maanden, welke daarna opnieuw stilzwijgend verlengt wordt met 6 maanden. Opzeggen dien je te doen tenminste 1 kalendermaand voor het einde van de periode van 6 maanden middels een email, waarop je een bevestiging van je opzegging van ons krijgt. Na de bevestiging van onze kant is je afmelding geldig.

NIET AANWEZIG, INHALEN

Wanneer je niet aanwezig kunt zijn voor de les waarvoor je je eerder aangemeld hebt via de Agenda op de website of in de app, meld je je ook af via deze weg. Dit kan tot maximaal 1 uur voor de aanvangstijd van de les. Daarna komt je les te vervallen. Zeg je voor die tijd af, kan je je les gebruiken om op een andere dag/tijd jezelf hiervoor opnieuw aan te melden. In geval van een abonnement doe je dit in dezelfde kalendermaand. Je krijgt, afhankelijk van je abonnement, 4, 5, 6 of 8 lessen per kalendermaand toegewezen (gaat in op de 1e van de maand) Haal je dus niet binnen dezelfde kalendermaand in, komt de gemiste les

of lessen in het systeem van Pay ‘n Plan te vervallen. Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch, via de mail of mondeling. Indien je geen gebruik maakt van het recht van deelname aan de lessen, vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.

IN GEVAL VAN VERVANGING

Yogabarn Hoeksche Waard behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats. Je gaat ermee akkoord dat bij ziekte of vakantie van een docent de les kan worden overgenomen door een andere docent. Het kan zijn dat deze docent een andere vorm van yoga, of een andere bewegingsvorm aan zal bieden. Het geldende lesrooster staat altijd op de website.

OPSCHORTEN ABONNEMENT

Je kunt je abonnement in overleg met Yogabarn Hoeksche Waard opschorten bij ziekte of om andere bijzondere redenen.

EIGEN RISICO & AANSPRAKELIJKHEID

Deelname is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Yogabarn Hoeksche Waard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen, of één van onze andere
activiteiten. Yogabarn Hoeksche Waard e/o docent(en) kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke e/o psychische schade/klachten. Medische bijzonderheden en lichamelijke e/o psychische klachten dienen, ondanks dat Yogabarn Hoeksche Waard hiervoor niet aansprakelijk is, gemeld te worden. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de cursist. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts.

Yogabarn Hoeksche Waard is niet aansprakelijkheid voor het kwijtraken of diefstal van persoonlijke eigendommen.

 

VERVOLG EIGEN RISICO & AANSPRAKELIJKHEID

Zodra je zwanger bent, meld je dit bij je docent. Tijdens het 1e trimester van je zwangerschap zijn niet alle houdingen aan te raden. Ook andere blessures/ aandoeningen dienen van te voren uit eigen beweging aan de docent gemeld te worden.

ANNULEREN WORKSHOP EN/OF CURSUS

Annulering van workshops & cursussen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze annulering Yogabarn Hoeksche Waard heeft bereikt. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de startdatum van een workshop of cursus wordt 25% van de totale kostprijs in rekening gebracht. Bij annulering tussen 30 en 15 dagen voor aanvang van
de startdatum van een workshop of cursus wordt 50% van de totale kostprijs in rekening gebracht. Bij annulering nadien is de deelnemer volledige betaling verschuldigd. De reden hiervan is dat we een workshop of cursus doorlaten gaan op basis van het aantal aanmeldingen.

ANNULEREN PRIVÉLES

Je kunt je individuele afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Wanneer je binnen 24 uur voor het begin van je individuele afspraak annuleert vindt er géén restitutie plaats.

WIJZIGINGEN

Yogabarn Hoeksche Waard behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal worden gecommuniceerd op de website. De geldende prijzen staan altijd op de website. Yogabarn Hoeksche Waard behoudt zicht het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

Yogabarn Hoeksche Waard kan deze algemene voorwaarden & privacy verklaring wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website.